Nákupní řád

Záruční podmínky
 • Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu 24 měsíců. Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, nebo odstraněním závady.
 • Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
  • nešetrným zacházením
  • mechanickým poškozením nebo opotřebením
  • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

Reklamace zboží

 • Důvody reklamace
  • Při reklamacích zboží se Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou řídí platnými právními předpisy na ochranu spotřebitelů.
  • V případech, kdy jste obdrželi:
   • zboží poškozené (např. zjevná vada na oblečení atd.)
   • zboží došlo nekompletní (např. chybí součást apod.)
   • došlo vám jiné zboží, než jste si objednali (např. došlo k záměně zásilek na naší straně)
  • Za těchto podmínek, můžete tyto zásilky reklamovat.
  • O reklamaci informujte nejdříve naše zákaznické oddělení na e-mailové adrese sbor@jbrychnov.cz nebo na telefonním čísle 728 939 412 a následně nám odešlete zásilku zpět s kopií faktury o zboží.
  • Po posouzení oprávněnosti reklamace na naší straně vám zašleme vyjádření a v případě, že bude reklamace oprávněná, zašleme vám zpět buď zboží nové nebo vám zašleme zpět peníze.
 • Místo uplatnění reklamace
  • kupující je povinen reklamované zboží zaslat nebo osobně dopravit na adresu:
Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou
Komenského 39
Rychnov nad Kněžnou
516 01
 • Doprava reklamovaného zboží
  • reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace na vlastní náklady. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno. V případě poškození či záměny zboží platí poštovné zpět k zákazníkovi. V případě nespokojenosti se zbožím, ačkoli je v pořádku (např. nespokojenost s barvou či velikostí), hradí poštovné zákazník.
 • Reklamační řízení
  • po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u zasílatele.
   Zasílatel je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • Reklamace přepravních služeb
  • Postup reklamace přepravních služebV případě problému s dopravní službou, pište na adresu sbor@jbrychnov.cz. Do předmětu uveďte "Stížnost na přepravu", popište problém, uveďte kontakty na sebe, číslo zásilky a číslo faktury. Váš problém budeme řešit s dopravcem a oznámíme vám další postup. Poškozené zásilky nemohou být vaší starostí a nesmí vám znepříjemňovat nakupování u nás. Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztráty zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Zasílatel je povinen takový zápis sepsat.

   Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí příjemcem zjevná, je příjemce zásilky povinen oznámit zasílateli vznik škody bez zbytečného odkladu poté co jí zjistil, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle 728 939 412

   K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: reklamační protokol, kompletní seznam částí výrobku a kopii faktury.  
   1. Zásilku si vždy prohlédněte před dopravcem.
   2. V případě poškození obalu (pomačkaný, roztrhaný, rozmočený…) sepište ihned s dopravcem protokol o poškození zásilky.
   3. Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. U nás ošetřujeme zboží velmi pečlivě, aby k vám došlo v pořádku.
Shopping cart

Shopping cart is empty

Last viewed items
 • So far you have not visited any goods.
Currency

Indicative exchange rate:
USD  (1 USD) 21.84 Kč

 
ČeštinaAngličtina
0
Currency

Indicative exchange rate:
USD  (1 USD) 21.84 Kč

 
 
© krestanskatricka.cz